Opći uvjeti za donacije Klubu prijatelja Zajednice Cenacolo


Članarine kluba prijatelja Zajednice Cenacolo

Članarine Klub prijatelja Zajednice Cenacolo prikupljat će se pomoću Zaklade Cenacolo, jedne od pravnih osoba u obitelji Cenacolo.


O ZAKLADI CENACOLO

Svrha Zaklade je prikupljanje sredstava i potpora projektima koji podrazumijevaju savjetodavnu, moralnu i drugu vrstu pomoći obiteljima i mladima koji imaju problem ovisnosti, te pomoć ustanovama i terapijskim udrugama koje prihvaćaju osobe s problemima ovisnosti.
Zaklada Cenacolo je upisana kod Ministarstva uprave RH u Zakladnu knjigu pod registarskim brojem 154.

ZAKLADA CENACOLO
Gračanski Mihaljevac 17
10000 Zagreb
HRVATSKA
OIB: 75083855227
info@zakladacenacolo.com


PRIKUPLJANJE SREDSTAVA PUTEM ONLINE DONACIJA

Rad zaklade Cenacolo možete podržati na sljedeće načine:
• učlanjenjem u Klub prijatelja Zaklade Cenacolo ispunjavanjem pristupnice i uplatom članarine
direktnom uplatom na bankovni račun odnosno putem sigurne web trgovine na ovim stranicama


KORIŠTENJE SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PUTEM ONLINE DONACIJA

Zaklada se obvezuje da će sredstva prikupljena putem online donacija koristiti isključivo za provedbu aktivnosti Zaklade i/ili podmirivanje operativnih troškova Zaklade sukladno načelima koja promiču dobro i skrbno upravljanje, transparentnost u radu i odgovornost.


IZVJEŠTAVANJE O DONIRANIM SREDSTVIMA

Zaklada se obvezuje sukladno zakonskim obvezama objaviti financijske izvještaje o sredstvima prikupljenima putem online donacija i njihovom korištenju. Financijski izvještaji bit će dostupni na ovoj internetskoj stranici.


ZAŠTITA PRIVATNOSTI DONATORA

Zaklada Cenacolo obvezuje se na strogo čuvanje privatnosti svih fizičkih i pravnih osoba koje su Zakladi uplatile online donaciju. U tom postupku prikupljamo samo nužne podatke koji su neophodni za provođenje transakcije. Svi donatori imaju mogućnost odlučiti žele li ili ne da njihovo ime/naziv bude dostupno javnosti na listi donatora Zaklade Cenacolo. Svi podaci o donatorima strogo se čuvaju, a svi djelatnici Zaklade odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti sukladne propisima GDPR uredbe.


POREZNE OLAKŠICE ZA DONATORE

*Doniranjem ostvarujete porezne olakšice! Darovanjima (..) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Porezna olakšica pri davanju donacija propisana je ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak. Tako npr. osoba koja ostvaruje dohodak samo temeljem radnog odnosa, a tijekom godine daruje za neku od nabrojanih neprofitnih namjena, može podnošenjem godišnje prijave poreza na dohodak ostvariti pravo na povećani osobni odbitak za svotu izdatka za darovanja, te tako umanjiti poreznu osnovicu.

* preuzeto s internetske stranice Ureda za udruge Vlade RH, www.uzuvrh.hr

U svrhu priznavanja poreznih olakšica za darovanja dana u humanitarne svrhe darovatelj je dužan pri godišnjem obračunu poreza na dobit i poreza na dohodak, poreznoj upravi predočiti nalog za prijenos prava i usluga.


IZJAVA O PROMJENI VALUTE (KONVERZIJI)

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskim kunama.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.


IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.


PITANJA I POMOĆ

Ako imate pitanja ili vam je potrebna pomoć, molimo obratite se na info@zakladacenacolo.com.


U Zagrebu, 13.08.2018. godine


HVALA!
Zaklada Cenacolo

Povratak